Pall Supor 圆盘过滤膜片, 60309, 60310, 60300, 60301, 63025, 66234, 60172, 60173, 61854, 60109, 5010, 60110

Pall 颇尔 Supor 圆盘过滤膜片

 

产品简介:
减少了过滤时间,经过了优化,能够满足生物、制药以及灭菌过滤的要求

 

Pall 颇尔 Supor 圆盘过滤膜片

 

说明
.流速和处理很高,能够进行快速过滤。

.蛋白质吸附低,与多种药物兼容,能够用于很多重要的应用。
.每体积样品需要单位膜面积较少,从而节省了时间和成本。
.142 和293mm 膜带有印刷标签,能够帮助用户识别孔径大小和批号。

.可以通过Y 射线、EtO 或高压灭菌来灭菌

 

Pall 颇尔 Supor 圆盘过滤膜片

 

应用
.能够满足生物、制药和灭菌过滤的要求。
.独立单片灭菌包装适用丁微生物分析。

 

Pall 颇尔 Supor 圆盘过滤膜片

 

订购信息
Pall Supor 100膜

 

产品编号

说明

包装

60309

0.1µm 25mm

100片/包袋

60310

0.1µm 47mm

100片/包袋

60311

0.1µm 90mm

100片/包袋

60312

0.1µm 142mm 带标签的

25片/包袋

66551

0.1µm 142mm 无标签

25片/包袋

60313

0.1µm 293mm带标签的

25片/包袋

66552

0.1µm 293mm 无标签

25片/包袋

 

Pall Supor 200膜

 

产品编号

说明

包装

60209

0.2µm 13mm

100片/包袋

60300

0.2µm 25mm

100片/包袋

60301

0.2µm 47mm

100片/包袋

63025

0.2µm 47mm 灭菌包装

100片/包袋

66234

0.2µm 47mm 带网格,独立单位(S-包)

200片/包袋

60334

0.2µm 90mm

100片/包袋

60305

0.2µm 142mm 带标签的

25片/包袋

66549

0.2µm 142mm 无标签

25片/包袋

60307

0.2µm 293mm 带标签的

25片/包袋

66550

0.2µm 293mm 无标签

25片/包袋

 

Pall Supor 450膜

 

产品编号

说明

包装

60170

0.45µm 13mm

个/包装

60172

0.45µm 25mm

100片/包袋

60173

0.45µm 47mm

100片/包袋

61854

0.45µm 47mm 带标签的

100片/包袋

60174

0.45µm 50mm 无标签

100片/包袋

60206

0.45µm 90mm 带标签的

100片/包袋

60177

0.45µm 142mm

25片/包袋

66553

0.45µm 142mm

25片/包袋

60179

0.45µm 293mm

25片/包袋

66554

0.45µm 293mm

25片/包袋

 

Pall Supor 800膜

 

产品编号

说明

包装

60109

0.8µm 25mm 普通的

100片/包袋

5010

0.8µm 47mm 带网格 灭菌包装

100片/包袋

60110

0.8µm 47mm

100片/包袋

60112

0.8µm 90mm

100片/包袋

60114

0.8µm 142mm 带标签的

25片/包袋

66555

0.8µm 142mm 无标签

25片/包袋

66556

0.8µm 293mm 无标签

25片/包袋

60116

0.8µm 293mm 带标签的

25片/包袋

 

Pall 颇尔 Supor 圆盘过滤膜片