NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00


NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032
NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032描述:琥珀色高密度聚乙烯材质,琥珀色聚丙烯螺旋盖子。这些瓶子节省空间,有助于保存光敏感液体或干燥物品。NALGENE琥珀色瓶符合美国药典23,661中关于zui大光透射度的要求。对绝大多数酸碱和醇类具有的耐化学性。可用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。
32订购信息:

Cat. No.  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  2009-0004  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  2009-0008  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  2009-0016  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  2009-0032  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  2009-0064 
NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00
容量, ml  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  125  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  250  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  500  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  1000  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  2000 
容量, oz.  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  4  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  8  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  16  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  32  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  64 
盖尺寸, mm  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  28  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  38  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  48  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  53  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  63 
 尺寸 H x W x D, mm  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  102 x 64 x 38  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  114 x 76 x 48  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  140 x 94 x 58  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  180 x 125 x 71  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  239 x 152 x 81 
 尺寸 H x W x D, in.  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  4 x 2-1/2 x 1-1/2  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  4-1/2 x 3 x 2  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  5-1/2 x 3-3/4 x 2-1/4  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  7 x 5 x 2-3/4  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  9-1/2 x 6 x 3-1/4 
 每盒数量 NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  12  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  12  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  12  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  6  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  4 
 每箱数量 NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  72  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  72  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  48  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  24  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-00  12