WIGGENSO603GRIFFIN烧瓶加热套

WIGGENSO603GRIFFIN烧瓶加热套

WIGGENS O603GRIFFIN烧瓶加热套

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:WIGGENS
生产厂家:WIGGENS
需求数量:

  • 产品概览
  • 技术参数
  • 订购信息
  • 相关资料
  • 相关产品

主要特点:

外层柔性编织材料提供有效的节省空间的加热
内层柔性编织材料为玻璃容器提供柔软的接触面减少热震的影响
加热套内层最大温度450℃,可以满足大多数应用的需求
适用于底部穿孔,观察口或其他形式的穿管应用
易于为各种应用订制

详细信息

仪器简介:

该系列加热套提供了柔软顺滑的内部织布,包容住整个烧瓶,用来放置一些易碎的GRIFFIN烧瓶, 也可对少量样品进行加热.所有型号都提供4英尺长的3线制电线及锁定插头.

技术参数:

订货号

容器容积  (ml)

容器直径 (in)

加热套深度(in)

功率

(W)

外径

(in)

外部高度(in)

重量

(lbs)

O603

100

2.00

2.00

100

3.00

2.50

0.9

O605

150

2.25

2.38

100

3.25

2.88

1.0

O607

250

2.69

2.50

140

4.19

3.25

1.2

O609

400

3.00

3.25

240

4.50

4.00

1.3

O611

600

3.56

3.75

325

5.00

4.50

1.6

O613

800

3.88

4.25

350

5.00

4.50

1.6

O615

1,000

4.25

4.50

430

6.25

5.50

2.1

O617

2,000

5.13

6.00

550

7.13

7.00

2.3

O619

3,000

5.75

6.50

630

7.75

7.50

2.8

O621

4,000

6.38

8.00

710

8.25

9.00

3.4