110603-GE沃特曼径迹蚀刻膜孔径0.05um PC膜

 • 型号 110603
 • 品牌 GE whatman沃特曼
 • 【简单介绍】
  品牌 其他品牌

  GE沃特曼径迹蚀刻膜孔径0.05um PC膜,这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。并且有着极好的耐化学和耐热性。

  GE沃特曼径迹蚀刻膜孔径0.05um PC膜 110603

  Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。并且有着极好的耐化学和耐热性。这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。
   
  特性
  ·不吸附蛋白和提取物,对样品无污染
  ·良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品
  ·低灰分、低皮重
  ·膜表面光滑而平整,便于对截留物粒子进行观察
  ·可提供黑色膜,用于荧光和其它显微镜法,背景反差大
   
  应用
  ·荧光显微镜
  ·生物分析
  ·环境分析
  ·寄生生物学
  ·细胞培养
  ·空气分析
  ·EPA检验
  ·水体微生物学
  ·燃料检验

  GE沃特曼径迹蚀刻膜孔径0.05um PC膜 110603

   技术参数:

  -Nuclepore聚碳酸酯膜
         聚碳酸酯膜
        厚度6-11μm
        爆裂强度>10psi
        净重0.6-1mg/cm2
        原料比重1.20g/ cm2
        热封范围230℃-275℃
        zui高可耐温度140℃
        易燃性Slow burn
        灰度0.92μg/ cm2
        孔率<15%
        计算孔径0.05-12.0μm
        计算孔密度1×105-12.0μm2
        表面质地平滑
        透明度半透明
        折射率1.854-1.625(双折射)
        疏水否
        纤维释放否
        高温蒸汽灭菌否

  订购信息:

  110601 NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK

  110602 NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK

  110603 NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK

  110604 NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK

  110605 NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK

  110606 NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK

  110607 NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK

  110608 NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK

  110609 NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK

  110610 NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK