7221-Pall 汽车发动机尾气检测滤膜

产品型号7221

品       牌颇尔

厂商性质代理商

产品简介

Pall 汽车发动机尾气检测滤膜,可用于高温和热气体的监测应用。很适合环境管理机构所要求的柴油和其它排放物的测验。

详情介绍

应用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。
高流速、高过滤效率。
超纯水冲洗处理,减少残留离子含时。
FilberfilmTM过滤膜
经济型过滤器,适合多种大气取样场合。
大气取样过程中的空气或气体的水分变化不会引起过滤膜的化学反应。
热熔合可减少微量有机物。
EmfabTM过滤膜
可折叠,以有利于称重和运输;
每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物。
低空气阻力,可用于临界气熔胶样品测试,如:柴油废气
订购信息:
产品编号    描述    包装
Tissuquartz Filters, 2500 QAT-UP/石英膜
7200    2500 QAT-UP, 25 mm    100/pkg
7201    2500 QAT-UP, 37 mm    25/pkg
7202    2500 QAT-UP, 47 mm    25/pkg
7199    2500 QAT-UP, 54 mm    25/pkg
7191    2500 QAT-UP, 60 mm    25/pkg
7197    2500 QAT-UP, 63.5 mm    25/pkg
7196    2500 QAT-UP, 64 mm    25/pkg
7205    2500 QAT-UP, 82.6 mm    25/pkg
7190    2500 QAT-UP, 83 mm    25/pkg
7206    2500 QAT-UP, 85 mm    25/pkg
7187    2500 QAT-UP, 87.5 mm    25/pkg
7203    2500 QAT-UP, 90 mm    25/pkg
7195    2500 QAT-UP, 100 mm    25/pkg
7207    2500 QAT-UP, 102 mm    25/pkg
7250    2500 QAT-UP, 110 mm    25/pkg
7249    2500 QAT-UP, 115 mm    25/pkg
7208    2500 QAT-UP, 125 mm    25/pkg
7251    2500 QAT-UP, 142 mm    25/pkg
7204    2500 QAT-UP, 8 x 10 in.    25/pkg
Non Heat-treated Quartz, 2500 QAO-UP
7198    2500 QAO-UP, 37 mm    25/pkg
7194    2500 QAO-UP, 47 mm    25/pkg
7240    2500 QAO-UP, 70 mm    25/pkg
7241    2500 QAO-UP, 90 mm    25/pkg
7193    2500 QAO-UP, 142 mm    25/pkg
Emfab Filters
7258    TX40HI20WW, 12 mm    100/pkg
7219    TX40HI20WW, 25 mm    100/pkg
7217    TX40HI20WW, 37 mm    100/pkg
7256    TX40HI20WW, 41 mm    100/pkg
7220    TX40HI20WW, 44 mm    100/pkg
7221    TX40HI20WW, 47 mm    100/pkg
7222    TX40HI20WW, 70 mm    100/pkg
7218    TX40HI20WW, 81 mm    100/pkg
7234    TX40HI20WW, 85 mm    100/pkg
7223    TX40HI20WW, 90 mm    100/pkg
7225    TX40HI20WW, 110 mm    100/pkg
7252    TX40HI20WW, 142 mm    100/pkg
7224    TX40HI20WW, 8 x 10 in.    100/pkg
7259    TX40HI45, 25 mm    100/pkg
7262    TX40HI45, 47 mm    100/pkg
7253    TX40HI45, 82.6 mm    100/pkg
7260    TX40HI45, 83 mm    100/pkg
7254    TX40HI45, 110 mm    100/pkg
7263    TX40HI75, 25 mm    100/pkg
7264    TX40HI75, 47 mm    100/pkg
7265    TX40HI75, 82.6 mm    100/pkg
7266    TX40HI75, 110 mm    100/pkg
Fiberfilm Filters
7210    T60A20, 25 mm    100/pkg
7211    T60A20, 37 mm    50/pkg
7212    T60A20, 47 mm    50/pkg
7216    T60A20, 55 mm    50/pkg
7213    T60A20, 70 mm    50/pkg
7209    T60A20-HT, 70 mm, heat treated    50/pkg
7214    T60A20, 90 mm    50/pkg
7257    T60A20, 100 mm    50/pkg
7215    T60A20, 8 x 10 in.    50/pkg
销售汽车尾气检测用纸,汽车清洁度滤纸空气监测用纸

发表回复