Whatman 擦镜纸, 2105-841, 2105-862 , 2105-918

Whatman 沃特曼 擦镜纸, 2105-841, 2105-862 , 2105-918

特点与优势
•松软的纤维不会损伤镜头或者光学仪器表面
•不含硅及其它的化学添加剂
•高吸收率确保表面水分和油质的彻底去除
•厚度 0.035到0.040 mm
•韧性好,无纤维脱落

Whatman 擦镜纸, 2105-841, 2105-862 , 2105-918

Whatman 沃特曼 擦镜纸, 2105-841, 2105-862 , 2105-918