NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016


NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016
NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016描述:透明,可高温高压灭菌.拥有与聚丙烯相近的耐化学性.可以经受150℃的重复高温高压灭菌.注意:在进行高温高压操作之前,请将盖放置在容器上,但不呀按照螺纹旋转密封。可高温高压灭菌/透明/防漏。
订购信息:

 Cat. No.  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  2107-0004  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  2107-0008  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  2107-0016  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  2107-0032 
NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016
 容量, ml  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  125  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  250  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  500  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  1000 
 容量, oz.  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  4  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  8  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  16  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  32 
 盖尺寸, mm  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  33  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  43  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  48  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  53 
 每盒数量 NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  4  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  4  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  4  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  4 
每箱数量 NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  24  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  24  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  16  NALGENE广口瓶 聚甲基戊烯材质2107-0016  16