Whatman 液体培养基

Whatman 沃特曼 液体培养基
 
Whatman公司提供多种瓶装、安瓿装的培养基。用这种培养基减少了实验室的准备时间,有效的降低了交叉污染的可能。
 
优点:
·         产品范围广泛,能适合各种客户的需求
·         培养基的稳定性、无菌状态和可重复性良好
·         节省时间,使得效率更高
·         制造过程和产品符合世界上各地药典的要求
·         操作简单,反应迅速
 

 

Whatman 液体培养基

Whatman 液体培养基

Whatman 液体培养基

 

Whatman 沃特曼 液体培养基

发表回复