whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302 6789-1302


whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302

whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302,尼龙材质,孔径:0.2um,whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302,包装为:100个/包。

 whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302为快速而有效地过滤100ml样品而设计,无色素的聚丙烯外壳,有标准的进口LUER和出口接口。Puradisc 13mm针头式滤器有一个特别的管口出口,使得样品可以非常**地分配到小玻璃瓶中,减少空气阻力。有药品级**包装供选择。

 Puradisc 13mm针头式滤器为未**包装

 whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302

whatman Puradisc 13mm针头式滤器6789-1302 6789-1302

发表回复