WIGGENSO401半球形柔性编织加热套

WIGGENSO401半球形柔性编织加热套

WIGGENS O401半球形柔性编织加热套

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:WIGGENS
生产厂家:WIGGENS
需求数量:

  • 产品概览
  • 技术参数
  • 订购信息
  • 相关资料
  • 相关产品

主要特点:

外层柔性编织材料提供有效的节省空间的加热
内层柔性编织材料为玻璃容器提供柔软的接触面减少热震的影响
加热套内层最大温度450℃,可以满足大多数应用的需求
适用于底部穿孔,观察口或其他形式的穿管应用
易于为各种应用订制

技术参数:

订货号

容器容量(ml)

功率(W

最大容器直径(mm

内部深度(in

外部直径(in

外部高度(in

重量(lbs

玻璃纤维外层

O401

200

100

76

1.75

4.50

2.50

0.9

O403

250

180

83

1.89

4.77

2.64

0.9

O405

300

180

86

1.95

4.89

2.70

0.9

O407

500

270

101

2.24

5.48

2.99

1.0

硅胶注入玻璃纤维外层

O409

1000

380

130

2.81

7.12

                 3.81

1.4

O411

2000

500

170

3.60

8.70

4.60

1.9

O413

3000

500

183

3.85

9.20

4.85

2.0

O415

5000

650

220

4.58

10.66

5.58

2.6

O417

12000

2@650

293

6.27

12.53

7.77

5.5