Sartorius赛多利斯硝酸纤维素膜白底黑格11407-47-ACN


Sartorius赛多利斯硝酸纤维素膜白底黑格11407-47-ACN

微生物检测滤膜,47mm直径,0.2um孔径,100PK,无菌单独包装。用于细菌总数检测或其它菌落计数,尤其适合深色菌落。         

Sartorius赛多利斯硝酸纤维素膜白底黑格11407-47-ACN主要优点:

1、硝酸纤维素材质,微生物生长,微生物复活率>90%

2、膜表面带有网格线,便于计数且不会影响菌落生长,网格尺寸:3.1*3.1mm

3、无菌单独包装,可以直接使用,无需灭菌

4、长有菌落的膜片在干燥后作为检测记录*保存,符合GMP要求

订购信息:

11407-47-ACN     47mm    0.2um    100PK

11407-47-ACR     47mm    0.2um    1000PK

11407-50-ACN     50mm    0.2um    100PK

11407-50-ACR     50mm    0.2um    1000PK

11406-47-ACN     47mm    0.45um    100PK

11406-47-ACR     47mm    0.45um    1000PK

11406-50-ACN     50mm    0.45um    100PK

11406-50-ACR     50mm    0.45um    1000PK

11405-47-ACN     47mm    0.65um    100PK

11405-50-ACN     50mm    0.65um    100PK

11404-47-ACN     47mm    0.8um    100PK

11404-47-ACR     47mm    0.8um    1000PK

11404-50-ACN     50mm    0.8um    100PK

11403-47-ACN     47mm    1.2um    100PK

11403-47-ACR     47mm    1.2um    1000PK

11403-50-ACN     50mm    1.2um    100PK

11403-50-ACR     50mm    1.2um    1000PK

 

发表回复