Whatman Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

特点
·放射灭菌,无乙醇残留
·倒钩状接口,适合多种管径
·完整性测试(气泡点)
·重量很轻(11.5g):避免了因滤器过重而引起的软管塌陷

应用
·组织培养液
·试剂制备
·颗粒计数溶液
·药物准备

Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

Whatman Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145