Whatman Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504

Whatman 沃特曼 Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504

Whatman Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口 (female luer lock)和出口(male luer)接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊尖头出口可用于高精确度样品分离回收入微型管,避免了空气阻塞作用。

特点
·无色聚丙烯(Whatman Puradisc 30 和 Aqua 30是聚碳酸酯)
·标准进口和出口接头
·无菌包装和医疗级别包装
·尖头出口规格(可选)用于直接回收入微型瓶
·可选膜或玻璃微纤维介质
·无菌包装随时可用
·多种材质滤膜

Whatman 沃特曼 Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504

Whatman Puradisc 25
特点
·直径25mm的针头式滤器
·最大样品量100ml
·样品吸附量低,保证最大的样品得率
·可选玻璃微纤维
应用
·HPLC水相样品制备
·生物样品准备
·缓冲溶液
·盐溶液
·组织培养基
·灌洗液
·隔离除菌

Whatman 沃特曼 Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504

Whatman Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504

Whatman 沃特曼 Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504

 

6746-2502, 6746-2504, 6747-2502, 6747-2504, 6749-2504, 6750-2502, 6750-2504, 6750-2510, 6751-2502, 6751-2504, 6751-2510, 6752-2504, 6753-2502, 6753-2504, 6753-2510, 6759-2502, 6759-2504, 6780-2502, 6780-2504, 6780-2510, 6781-2502, 6781-2504, 6781-2510, 6783-2510, 6783-2520, 6784-2501, 6784-2502, 6784-2504, 6784-2510, 6785-2502, 6785-2504, 6786-2502, 6786-2504, 6787-2520, 6788-2502, 6788-2504, 6790-2502, 6790-2504, 6792-2510, 6794-2502, 6794-2504, 6794-2510, 6794-2512, 6794-2514, 6798-2501, 6798-2502, 6798-2504, 6798-2510, 6825-2517, 6825-2527

 

Whatman 沃特曼 Puradisc 25 针头式滤器, 6780-2504, 6749-2504, 6750-2504, 6794-2504