T100A047A-东洋ADVANTEC疏水性PTFE滤膜孔径1um

 • 型号 T100A047A
 • 品牌 ADVANTEC东洋
 • 【简单介绍】

  东洋ADVANTEC疏水性PTFE滤膜孔径1um T100A047A

  日本advantec滤膜T100A047A是纯PTFE滤膜,也就是聚四氟乙烯滤膜 它具有:薄,高孔率,性能稳固的膜,不溶于大部分腐蚀性化学溶剂,强酸和强碱等特点。 日本advantec滤膜T100A047A可以高温高压消毒。

  东洋ADVANTEC疏水性PTFE滤膜孔径1um T100A047A

   

  日本advantec滤膜T100A047A是纯PTFE滤膜,也就是聚四氟乙烯滤膜 它具有:薄,高孔率,性能稳固的膜,不溶于大部分腐蚀性化学溶剂,强酸和强碱等特点。 日本advantec滤膜T100A047A可以高温高压消毒。

  应用:
  1. 净化气体:堵截液态溶胶
  2. 过滤空气和气体:允许气体自由通过,而阻止水性液体
   保护真空泵和关键样本
  3.消毒和澄清强酸和许多其它有机溶剂,拦截并区分强酸性物质和其他跟薄膜
   不相容的溶剂

   日本也是疏水性滤膜,滤膜孔径为1.00UM,白色光面,直径:47mm,包装:100片

  东洋ADVANTEC疏水性PTFE滤膜孔径1um T100A047A

   

  T300A013A    3.0um    13mm,    100片/盒        T050A013A     0.5um    13mm      100片/ 盒

  T300A025A    3.0um    25mm     100片/盒        T050A025A    0.5um     25mm      100片/盒

  T300A047A    3.0um    47mm     100片/盒        T050A047A    0.5um     47mm      100片/盒

  T300A090c     3.0um    90mm     25片/盒          T050A090c    0.5um     90mm      25片/盒 

  T300A142c     3.0um    142mm    25片/盒         T050A142c   0.5um     142mm      25片/盒 

  T100A013A    1.0um     13mm      100片/盒        T020A013A   0.2um     13mm      100片/盒

  T100A025A    1.0um     25mm      100片/盒        T020A025A   0.2um     25mm      100片/盒

  T100A047A    1.0um     47mm      100片/盒        T020A047A    0.2um    47mm      100片/盒

  T100A090c     1.0um    90mm        25片/盒         T020A090c    0.2um    90mm       25片/盒

  T100A142c     1.0um    142mm     25片/盒          T020A142c    0.2um    142mm     25片/盒

  T100A293D     1.0um    293mm     10片/盒          T020A293D   0.2um    293mm     10片/盒

  另有0.8um和0.1um的可选择

   

T100A047A-ADVANTEC聚四氟乙烯膜1um疏水性滤膜

 • 型号 T100A047A
 • 品牌 ADVANTEC东洋
 • 【简单介绍】
  品牌 其他品牌

  ADVANTEC聚四氟乙烯膜1um疏水性滤膜,性能稳固的膜,不溶于大部分腐蚀性化学溶剂,强酸和强碱等特点。 日本advantec滤膜T100A047A可以高温高压消毒。

  ADVANTEC聚四氟乙烯膜1um疏水性滤膜 T100A047A

  日本advantec滤膜T100A047A是纯PTFE滤膜,也就是聚四氟乙烯滤膜 它具有:薄,高孔率,性能稳固的膜,不溶于大部分腐蚀性化学溶剂,强酸和强碱等特点。 日本advantec滤膜T100A047A可以高温高压消毒。

  应用:
  1. 净化气体:堵截液态溶胶
  2. 过滤空气和气体:允许气体自由通过,而阻止水性液体
   保护真空泵和关键样本
  3.消毒和澄清强酸和许多其它有机溶剂,拦截并区分强酸性物质和其他跟薄膜
   不相容的溶剂

   日本也是疏水性滤膜,滤膜孔径为1.00UM,白色光面,直径:47mm,包装:100片

  ADVANTEC聚四氟乙烯膜1um疏水性滤膜 T100A047A 订货详情:

   

  T300A013A    3.0um    13mm,    100片/盒        T050A013A     0.5um    13mm      100片/ 盒

  T300A025A    3.0um    25mm     100片/盒        T050A025A    0.5um     25mm      100片/盒

  T300A047A    3.0um    47mm     100片/盒        T050A047A    0.5um     47mm      100片/盒

  T300A090c     3.0um    90mm     25片/盒          T050A090c    0.5um     90mm      25片/盒 

  T300A142c     3.0um    142mm    25片/盒         T050A142c   0.5um     142mm      25片/盒 

  T100A013A    1.0um     13mm      100片/盒        T020A013A   0.2um     13mm      100片/盒

  T100A025A    1.0um     25mm      100片/盒        T020A025A   0.2um     25mm      100片/盒

  T100A047A    1.0um     47mm      100片/盒        T020A047A    0.2um    47mm      100片/盒

  T100A090c     1.0um    90mm        25片/盒         T020A090c    0.2um    90mm       25片/盒

  T100A142c     1.0um    142mm     25片/盒          T020A142c    0.2um    142mm     25片/盒

  T100A293D     1.0um    293mm     10片/盒          T020A293D   0.2um    293mm     10片/盒

  另有0.8um和0.1um的可选择

   

ADVANTEC 纯PTFE滤膜 T050A047A T050A047a


ADVANTEC 纯PTFE滤膜 T050A047A

ADVANTEC 纯PTFE滤膜 T050A047A 规格:孔径0.5μm 直径47mm 包装100片/盒 白色没有方格 ADVANTEC 纯PTFE滤膜 T050A047A 气体** 捕捉液体气雾

ADVANTEC 纯PTFE 聚四氟乙烯滤膜  T050A047A

规格:孔径0.5μm  直径47mm  包装100片/盒
                                 白色没有方格

特性:薄,多孔性,可用作优良性保留滤膜

惰性:对强溶剂,强酸和碱没有化学反应

使用温度:-120–260°,可高温高压**
用途:气体** 捕捉液体气雾,空气和气体通气

         允许气体自由通过,同时阻止液体通过,可保护真空泵和重要样品

        **和过滤强酸和其它滤膜不能处理的溶剂,没有**

ADVANTEC滤膜T100A047A T100A047A


ADVANTEC滤膜T100A047A

日本ADVANTEC滤膜T100A047A是纯PTFE滤膜,也就是聚四氟乙烯滤膜, 日本ADVANTEC滤膜T100A047A是日本原装进口。有多种直径可选择。

 日本advantec滤膜T100A047A是纯PTFE滤膜,也就是聚四氟乙烯滤膜 它具有:薄,高孔率,性能绝dui稳固的膜,不溶于大部分腐蚀性化学溶剂,强酸和强碱等特点。 日本advantec滤膜T100A047A可以高温高压xiao毒。

应用:
1. 净化气体:堵截液态溶胶
2. 过滤空气和气体:允许气体自由通过,而阻止水性液体
 保护真空泵和关键样本
3.XIAO毒和澄清强酸和许多其它有机溶剂,拦截并区分强酸性物质和其他跟薄膜
 不相容的溶剂

 日本advantec滤膜T100A047A也是疏水性滤膜,滤膜孔径为1.00UM,白色光面,直径:47mm,包装:100片

以下为部分型号:

T300A013A    3.0um    13mm,    100片/盒        T050A013A     0.5um    13mm      100片/ 盒

T300A025A    3.0um    25mm     100片/盒        T050A025A    0.5um     25mm      100片/盒

T300A047A    3.0um    47mm     100片/盒        T050A047A    0.5um     47mm      100片/盒

T300A090c     3.0um    90mm     25片/盒          T050A090c    0.5um     90mm      25片/盒 

T300A142c     3.0um    142mm    25片/盒         T050A142c   0.5um     142mm      25片/盒 

T100A013A    1.0um     13mm      100片/盒        T020A013A   0.2um     13mm      100片/盒

T100A025A    1.0um     25mm      100片/盒        T020A025A   0.2um     25mm      100片/盒

T100A047A    1.0um     47mm      100片/盒        T020A047A    0.2um    47mm      100片/盒

T100A090c     1.0um    90mm        25片/盒         T020A090c    0.2um    90mm       25片/盒

T100A142c     1.0um    142mm     25片/盒          T020A142c    0.2um    142mm     25片/盒

T100A293D     1.0um    293mm     10片/盒          T020A293D   0.2um    293mm     10片/盒

另有0.8um和0.1um的可选择